FAIL (the browser should render some flash content, not this).


Stowarzyszenie na rzecz pomocy osobom po urazach rdzenia kręgowego Juntos powstał z inicjatywy grupy przyjaciół i osób dobrego serca, którym nie jest obojętny los innych.Inspiracją do załóżenia Stowarzyszenia była historia Marcina, o której moźecie przeczytać na tej stronie. Jednocześnie jest on pomysłodawcą Stowarzyszenia oraz jednym z jego załoźycieli. Oficjalnym dniem powstania stowarzyszenia jest 12 grudzień 2010.

Obecnie w skład Stowarzyszenia wchodzi 18 osób, zaś zarząd składa się z 3 osób :

Krzysztof Szczygieł - Prezes Zarządu
Anna Góra - Z-ca Prezesa Zarządu
Adami Lis - członek Zarządu

Jako cel stawiamy sobie pomoc osobom z urazami rdzenia kręgowego poprzez wspomaganie ich rehabilitacji, przełamywanie barier, które nagle pojawiły się w ich źyciu, a takźe poprzez pomoc psychologiczną w radzeniu sobie z nową sytuacją. Będziemy równieź organizować szereg spotkań odnośnie praktycznych porad, jak i tego jak na nowo funkcjonować, spędzać wolny czas... i źyć ! A to wszystko dlatego, iź doskonale wiemy, źe po urazie źycie wcale się nie kończy - ono moźe się dopiero zacząć !

Jeśli chcesz nam pomagać zapraszamy do zakładki kontakt, gdzie dowiesz się wszystkiego.

Dziękujemy serdecznie za wszelkie formy wsparcia i mamy nadzieję, źe równieź i Ty zechcesz dać cząstkę siebie innym.